Hedtec hybridiosaaminen

Uudis- ja korjausrakentamista ohjaavat jatkuvasti vaativammat tavoitearvot niin hiilidioksipäästöjen, energiatehokkuuden kuin olosuhteidenkin osalta. Taloteknisten ratkaisujen merkitys tavoitteiden saavuttamisessa on vielä isompi kuin äkkiseltään ajattelisi. Talotekniikka kannattaakin huomioida riittävän kokonaisvaltaisesti, jotta tavoitteet saavutetaan.

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa muun muassa LVI-, sähkö- ja automaatioratkaisujen yhteensovittamista, taloteknisten laitteiden omaenergian, kiinteistön itsensä sekä esimerkiksi rakennuspaikan reunaehtojen huomioimista niin laitevalinnassa, laitteiden sijoittelussa kuin ohjauksen ja automaation suunnittelussakin. Hedtecillä edellä mainitusta käytetään nimitystä hybridiosaaminen. Se tuottaa merkittävintä hyötyä isoissa kiinteistöissä tai kiinteistöjen kokonaisuuksissa, joissa on paljon älykästä tekniikkaa ja vaativat tavoitearvot. Hedtecin hybridiosaaminen kattaa kaikki sen edustuksessa olevat LVI-, sähkö- ja automaatioratkaisut.

Hybridiosaamisen hyödyt

  • Asiakas välttää hybridiosaamisen avulla esimerkiksi laitteiden yli- tai alimitoittamisen
  • Vältetään järjestelmien ristiriidoista aiheutuvaa energiahukkaa
  • Kun talotekniikan kokonaiskuva otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, saavutetaan parhaat tulokset esimerkiksi energiansäästössä
  • Hedtec auttaa suunnittelijoita valitsemaan sopivat kojeet, laitteet ja ohjaustavat muut laitteet, ohjausjärjestelmät ja kiinteistön reunaehdot huomioiden
  • Hedteciläiset ovat mukana kriittisessä käyttöönottovaiheessa edustamiensa tuotteiden osalta varmistamassa, että laitteet ja järjestelmät toimivat halutulla tavalla

Lataa hybridiosaamisen opas käyttöösi

Frico suunnittelijan opas 2023 (1)_Page_1

Lataa hybridiosaamisen opas tästä


Lue Hedtecin artikkeleita